วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

วิธีคำนวณเกรด EA จากผล Forward Test

ผลการ Forward Test EA Spider PRO 1 ปี

EA Spider ทุน 10,000$ ทำกำไรได้ 30,090$ เท่ากับ กำไรเฉลี่ย 300% ต่อปี

จากตารางวัดเกรดด้านบน เทียบกับผลการเทรดของ EA Spider PRO

✅กำไร PF มากกว่า 100% EA Spider PRO ทำได้ 300% เท่ากับ A+

✅Drawdown DD ต่ำกว่า -10% EA Spider PRO ทำได้ -9.25% เท่ากับ A+

✅Performance PF/DD มากกว่า 10 EA Spider PRO ทำได้ 24 เท่ากับ A+

Highly accurate trading strategy: Achieved 300% growth in the past year;
Maximum drawdown of only 9.2%;