วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ในวันที่ “เวลาเป็นเงินเป็นทอง” จะใช้เวลายังไงให้คุ้มค่า?

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “เวลา” มีค่าดั่ง “เงินทอง” ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ชีวิตเร่งรีบตลอดเวลา คำถามที่ว่า เราจะใช้ทุกนาทีให้คุ้มค่าที่สุดได้อย่างไร..เพราะเวลามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแบ่งเวลาให้การใช้ชีวิต และใช้เวลาไปกับสิ่งที่เรารัก

“เวลาเป็นเงินเป็นทอง” เป็นการที่นำเวลามาเปรียบกับเงินทอง เพื่อบอกให้คนทราบว่า เวลาเป็นของมีค่าเหมือนเงินทอง ทำให้คนรู้จักคุณค่าของเวลาและพยายามใช้เวลาให้คุ้มค่าหรือให้เป็นประโยชน์แก่ตน ให้เหมือนกับการรู้จักใช้เงินทองนั่นเอง

ดังที่กล่าวไปแล้ว เวลาเป็นของมีค่ามากกว่าเงินทอง เพราะเงินทองเป็นของที่มีค่าที่จำกัด เช่น เงิน 1,000 บาทจะให้ใครใช้ ก็มีราคาค่างวดเพียง 1,000 บาท แต่เวลาที่เท่ากันนั้น คุณจะพบว่ามีคนใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ผิดกันมากทีเดียว เช่น คนบางคนอาจจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน ทำเงินแสน เงินล้านให้เกิดขึ้นได้ ในขณะเดียวกัน บางคนทั้งชีวิตก็ไม่อาจจะมีเงินถึงหมื่นบาท อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า เรื่องของเวลานั้น ถ้าคนมีปัญญา มีความขยันหมั่นเพียร มีสติ มีความรู้ มีความชำนาญนำไปใช้ ไปบริหารอย่างถูกต้อง ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลอันประมาณค่ามิได้จริงๆ

เราจึงต้องรู้จักค่าของเวลา และพยายามใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด เพราะเงินทองหายไปหาใหม่แทนได้ แต่เวลาที่สูญเสียไป จะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้เลยตลอดชีวิต

เมื่อเวลาเป็นเงินเป็นทอง เราจะใช้ทุกนาทีให้คุ้มค่าที่สุดอย่างไร ในการที่จะบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่า ทำอย่างไรเมื่อเวลาเท่ากับเงิน ซึ่งนั่นก็แปลว่า ถ้าเราบริหารเวลาได้ดีขึ้น ก็แปลว่าเราบริหารเงินได้ดีขึ้น เพราะเมื่อเราบริหารเวลาได้ดีขึ้น ทำให้เราจะมีเวลาเหลือมากขึ้นที่จะไปทำงานอดิเรกอื่นๆ ที่อาจจะสร้างรายได้ส่วนเพิ่มให้คุณก็เป็นได้ นอกจากนี้ยังอาจทำให้คุณได้มีเวลาออกกำลังกาย ได้ดูแลตัวเอง พร้อมทั้งได้ดูแลครอบครัวไปด้วย

Robot Spider PRO ตัวช่วยเทรดทำเงินแทนคุณ 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากมาย ช่วยเพิ่มเวลาให้คุณทำสิ่งที่รักได้อีกมากมาย สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง