วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

5 ข้อแตกต่างระหว่าง Trader กับ Investor

09 มิ.ย. 2023
88

Trader และ Investor เป็นคำที่ใช้ในวงการลงทุนเพื่อแสดงบทบาทและสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันไปในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ดังนั้น ข้อแตกต่างระหว่าง Trader กับ Investor สามารถสรุปได้ดังนี้:

  1. ระยะเวลา: Trader มุ่งเน้นการซื้อขายในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งอาจเป็นเพียงไม่กี่วินาที นาที หรือชั่วโมง ในขณะที่ Investor มุ่งเน้นการลงทุนในระยะยาว โดยมองหาสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตและมีการลงทุนเป็นระยะยาว
  2. การวิเคราะห์และการตัดสินใจ: Trader ใช้วิเคราะห์เทคนิคและข้อมูลราคาปัจจุบันเพื่อตัดสินใจซื้อขายในช่วงระยะเวลาสั้น ในขณะที่ Investor ใช้วิเคราะห์พื้นฐาน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มราคาเพื่อตัดสินใจลงทุนในระยะยาว
  3. จุดมุ่งหมาย: Trader มุ่งหวังที่จะได้กำไรจากความเคลื่อนไหวราคาสินทรัพย์ในช่วงสั้นๆ ด้วยการซื้อขายบ่อยครั้ง ในขณะที่ Investor มุ่งหวังที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตและสร้างกำไรในระยะยาว
  4. การจัดการความเสี่ยง: Trader มักมีระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้นเนื่องจากซื้อขายบ่อยครั้งและมุ่งหวังที่จะกำไรในระยะเวลาสั้น ในขณะที่ Investor มุ่งหวังที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนยาวนาน
  5. การเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุน: Trader มักมีพอร์ตการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเนื่องจากการซื้อขายบ่อยครั้ง ในขณะที่ Investor มักมีพอร์ตที่คงที่และมุ่งหวังที่จะลงทุนในสินทรัพย์ในระยะยาว

นี่เป็นแค่ข้อแตกต่างบางส่วนระหว่าง Trader และ Investor และอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสไตล์และกลยุทธ์การลงทุนของแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันไป